Linia cynkownicza

ETAPY CYNKOWANIA

Przygotowanie wsadu do cynkowania

Elementy przeznaczone do cynkowania mocowane są do trawersów. Suwnice przenoszą przygotowane trawersy na wózek poruszający się po torach, który transportuje je do strefy buforowej.

Obróbka wstępna

Obróbka wstępna elementów ma na celu przygotowanie ich powierzchni w sposób gwarantujący uzyskanie prawidłowej powłoki cynkowej. Osiąga się to poprzez usunięcie tłuszczów, smarów, zanieczyszczeń oraz korozji.

Suwnica podaje trawersy ze strefy buforowej do automatycznego podajnika, umiejscowionego w zadaszonej strefie cyklu produkcyjnego. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany i nadzorowany z pulpitu sterującego, wyposażonego w czujniki procesów oraz w czujniki bezpieczeństwa.

Wszystkie wanny, w których przeprowadzana jest obróbka wstępna umieszczone są w zbiorniku żelbetowym, wykonanym z wodoodpornego betonu.

  • Odtłuszczanie

Odtłuszczanie ma na celu usunięcie śladów emulsji, tłuszczów oraz smarów z powierzchni wyrobów stalowych przeznaczonych do cynkowania.   Elementy są zanurzane w roztworze o odczynie zasadowym w temperaturze ok. 50°C.

  • Płukanie

Płukanie, trwające do 2 minut, usuwa z powierzchni elementów resztki zanieczyszczeń organicznych.

  • Trawienie

Wytrawianie ma na celu usunięcie z powierzchni wyrobów substancji niemetalicznych – głównie rdzy i zgorzelin.

  • Płukanie

Dzięki kolejnemu płukaniu można usunąć z powierzchni elementów resztki roztworu trawiącego oraz sole żelaza. Te elementy mogą powodować występowanie wtórnych produktów utleniania powierzchni pogarszających jakość powłoki cynkowej.

  • Odcynkowanie

Usunięcie starej lub wadliwej powłoki cynkowej z elementów, stosuje się w celu nałożenia nowej, prawidłowej powłoki.

  • Topnikowanie

Topnikowanie polega na nanoszeniu na powierzchnię elementów warstwy soli topnikujących. Proces ten zwiększa przyczepność cynku do stali.

  • Suszenie

Elementy po obróbce wstępnej trafiają do suszarni. Tutaj są nie tylko suszone, ale dodatkowo ich powierzchnia nagrzewana jest do odpowiedniej temperatury.

Cynkowanie

Suche wyroby z naniesionym topnikiem zanurzane są powoli w kąpieli cynkowej. Stal wchodzi w reakcję z cynkiem i tworzy powłokę składającą się z szeregu warstw stopu cynkowo-żelazowego. Pokrywa je warstwa czystego cynku, powstająca podczas wyciągania z kąpieli.

 Piec cynkowniczy jest konstrukcją wolnostojącą, składającą się z pancerza stalowego, wyłożonego bezazbestowym materiałem izolacyjnym oraz z osadzonej w nim wanny cynkowniczej. Elementy przeznaczone do cynkowania umieszczane są nad piecem.

W obudowie pieca zainstalowanych jest 14 palników gazowych, których konstrukcja gwarantuje równomierne ogrzewanie wanny cynkowej, bez niebezpieczeństwa przegrzania jej ścianek. Elektroniczny system regulacji pozwala utrzymać stały poziom temperatury.

Spaliny z pieca cynkowniczego odprowadzane są przez przeponowy wymiennik ciepła, ogrzewający powietrze wewnątrz komory suszarni po topnikowaniu. Podczas wyciągania elementów z kąpieli, system okien umiejscowiony na obudowie ścian bocznych pieca (od wysokości 1,10 m), podnosi się, co umożliwia pracownikom usuwanie warstwy popiołów, którą pokrywa się lustro kąpieli.

Chłodzenie

Ocynkowane elementy są hartowane i chłodzone wodą aż do osiągnięcia temperatury otoczenia.

Pasywacja

Pasywacja ma na celu opóźnienie utleniania się powłoki cynkowej, dzięki czemu zwiększa się odporność stali na korozję. Ponadto pasywacja pozwala utrzymać charakterystyczny połysk przez dłuższy czas.

Rozładunek

Po przejściu całego procesu obróbki chemicznej i nałożeniu powłoki cynkowej, elementy zostają ściągnięte z trawersów i podlegają ocenie. Jeśli powłoka spełnia normy pod względem jakości i grubości, element jest przekazywany do magazynu. W przypadku gdy powłoka cynkowa nie spełnia wymogów, element zostaje cofnięty do ponownego ocynkowania.

Magazynowanie

Elementy które spełniają normy zostają składowane w magazynie produktów gotowych, gdzie czekają na transport.