Środki bezpieczeństwa

Technologiczne rozwiązania w Ocynkowni Joskin eliminują możliwość występowania zanieczyszczeń gleby, ziemi oraz wód gruntowych. Inwestycja nie przewiduje możliwości występowania ścieków przemysłowych. Przepracowane substancje płynne pochodzące z instalacji są magazynowane w silosach z polietylenu i przekazywane jako odpady.

Z uwagi na zaawansowane i spełniające wszystkie normy rozwiązania technologiczne nie przewiduje się negatywnego oddziaływania instalacji ocynkowni na obszary cenne przyrodniczo.

Wszystkie wanny procesowe, w których przeprowadzana jest obróbka wstępna oraz suszenie i pasywacja, umieszczone są w wannie żelbetowej, wykonanej z wodoodpornego betonu C20/25 W6, która dodatkowo wymoszczona jest warstwą polietylenu o grubości 30 mm – na podłodze i 4 mm – na ścianach i suficie.

W przypadku awarii niecka żelbetonowa jest w stanie wychwycić roztwory znajdujące się we wszystkich wannach procesowych, zapobiegając ich wyciekowi poza halę. Również magazyn kwasów jest zbudowany z wodoodpornego betonu i pokryty warstwą polietylenu, co zapewni możliwość przejęcia zawartości zbiornika w ekstremalnej sytuacji awaryjnej.

Zbiorniki dwupłaszczowe na kwas i odpady kwasów trawiących wyposażone są w elektroniczny system ostrzegania. Wyprofilowany spad do kwasoodpornej bezodpływowej studzienki sprawia, że miejsce tankowania kwasów z cysterny do zbiorników i ich opróżniania ze zużytego roztworu jest przystosowane do wysokich wymagań bezpieczeństwa.