Środowisko

Technologiczne rozwiązania w Ocynkowni Joskin eliminują możliwość występowania zanieczyszczeń gleby, ziemi oraz wód gruntowych. Inwestycja nie przewiduje możliwości występowania ścieków przemysłowych.

Z uwagi na zaawansowane i spełniające wszystkie normy rozwiązania technologiczne nie przewiduje się negatywnego oddziaływania instalacji ocynkowni na obszary cenne przyrodniczo.

Wszystkie wanny procesowe, w których przeprowadzana jest obróbka wstępna oraz suszenie i pasywacja, umieszczone są w wannie żelbetowej, wykonanej z wodoodpornego betonu C20/25 W6, która dodatkowo wymoszczona jest warstwą polietylenu o grubości 30 mm – na podłodze i 4 mm – na ścianach i suficie.