Ocynkownia

GENEZA I HISTORIA INWESTYCJI

Ze względu na duże zapotrzebowanie na cynkowanie elementów konstrukcyjnych maszyn, rosnące koszty transportu i wysokie wymagania jakościowe, firma Joskin postanowiła otworzyć własną ocynkownię. Od 2011 roku cynkowanie odbywa się już w nowym zakładzie. Dzięki temu firma ma pełną kontrolę nad procesem technologicznym, gwarancję wysokiej jakości, a także nie ponosi kosztów związanych z transportem.

  • Marzec 2009 – decyzja o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji.
  • Czerwiec 2009 – otrzymanie decyzji środowiskowej.
  • Sierpień 2009 – pozwolenie na budowę.
  • Październik 2009 – przygotowanie terenu i rozpoczęcie budowy ocynkowni.
  • Wrzesień  2011 – zakończenie i odbiór budowy.

 

CYNKOWANIE I PRODUKCJA W JEDNYM MIEJSCU

Ocynkownia znajdująca się obok jednostki produkcyjnej i montażowni Joskin to tysiące kilometrów zaoszczędzonych każdego roku. Nie jest to bez znaczenia dla środowiska naturalnego i ma znaczny wpływ na koszty produkcji oraz na jakość wyrobów gotowych, które nie są narażone na uszkodzenia w czasie transportu (sól na drodze, odrzuty kamieni, itp.). Warto podkreślić, że w naszej ocynkowni pasywacja, czyli tworzenie się warstwy ochronnej stali, odbywa się pod dachem, bez szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych.

Własna ocynkownia, zlokalizowana w tym samym miejscu co produkcja, ma również inne zalety, które ostatecznie wpływają na jakość i cenę sprzętu trafiającego do klienta.  Lepsza organizacja czasu produkcji gwarantuje nie tylko oszczędność czasu na przejazdach, ale także nadzór nad całym cyklem, co pozwala skrócić terminy i zwiększyć elastyczność działania.

 

KORZYŚCI DLA MIASTA I REGIONU

Każda nowa inwestycja, oprócz pozytywnego wpływu związanego z aktywizacją rynku lokalnego (zakupu materiałów, zlecenia na wykonywania usług przedsiębiorcom lokalnym, zatrudnienie nowych pracowników), oznacza dla budżetu gminy dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz zwiększonego udziału w podatku od osób prawnych.

Spółka Joskin Polska zatrudnia ponad 300 osób, będąc jednym z największych pracodawców na terenie Trzcianki.  Inwestycje Joskin Polska Sp. z o.o. służą miastu i społeczności lokalnej. Ocynkownia jest kolejnym etapem rozwoju firmy w Polsce. Dzięki tej inwestycji zatrudnienie znajdzie około 70 osób. Firma Joskin przez cały okres swojej działalności starała się być podmiotem, który prowadząc działalność gospodarczą na terenie Trzcianki, pragnie przyczyniać się do rozwoju miasta.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

”Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pt. ”Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych”

Nazwa beneficjenta: Joskin Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 65 065 903,28 PLN
Udział Unii Europejskiej: 22 693 220,26 PLN (39,96%)
Okres realizacji: 01/10/2009 – 30/09/2011